TANDLÄKARE HAGSTAM

Professionell behandling i hjärtat av Malmö

Kontakta oss: 040 - 23 51 90

protetik

Protetik & Implantat

Protetik innebär att förlorade eller svårt skadade tänder ersätts med kronor och broar, implantat eller proteser.

Saknar du en eller flera tänder är ett implantat det som mest liknar en "vanlig" tand. Hos oss har vi möjlighet, att i samarbete med vår kirurg, göra ersättningar av just den här typen. Ditt implantat fästs med en skruv av titan som bildar en ny "rot" och som vi sedan fäster en krona på. Ett tandimplantat sitter hela livet ut, precis som en frisk tand, under förutsättning att god munhygien bibehålls så att inflammationer hålls borta. För att kunna fästa implantatet krävs också närvaro och tillräcklig mängd käkben.


protetik

Kronor och broar

En krona är en individuellt utformad ny tand som fästs på den befintliga tanden. Vi slipar ner den gamla tanden och gör en avgjutning som en tandtekniker använder för att tillverka den nya kronan/tanden. Vi tillverkar kronan/bron av porslin eller en kombination av metall och porslin, beroende på dina behov och önskemål. 

En bro lämpar sig däremot bättre om du har en lucka i tandraden och tänderna bredvid har lagats vid flera tillfällen. Tandläkaren slipar då ner tänderna och använder dem som brostöd. Med hjälp av en avgjutning kan vi sedan skapa en bro som ersätter både den saknade och de nedslipade tänderna.

Proteser

När inget av ovanstående alternativ är möjliga erbjuder vi partiella proteser eller fullständiga helproteser. Partiella proteser används när det finns några tänder kvar i käken, medan helproteser är utbyte av en hel tandbåge mot en avtagbar apparatur med plasttänder. Vårt mål är att skapa proteser som har bra passform och ger god tuggförmåga. 
 

Samarbete med svenska tandtekniska laboratorier

Det bör nämnas att för alla ovanstående tjänster arbetar vi endast med svenska tandtekniska laboratorier som har kunskapen och expertisen för att hantera samtliga reparativa behov.
Vår välutbildade tandtekniker kombinerar många års erfarenhet och skicklighet med den senaste tekniken för att ge hög kvalitet vid restaureringar.
Tandläkare Hagstam   |   Gustav Adolfs Torg 45 - Malmö   |    040-23 51 90    |    info@tandlakarehagstam.se