TANDLÄKARE HAGSTAM

Professionell behandling i hjärtat av Malmö

Kontakta oss: 040 - 23 51 90

Allmän Tandvård

Att sköta om sin munhälsa är precis lika viktigt som att sköta om sin hälsa i övrigt. Därför är det av stor vikt att regelbundet en gång om året få tänderna undersökta för att i ett tidigt skede kunna upptäcka och förebygga skador som, om man låter det gå för långt, kan bli betydligt mer omfattande och därigenom mer kostsamma än nödvändigt.
 
Vid allmän tandvård utför vi förebyggande vård, rotbehandlingar, lagningar, tandutdragningar och behandling av tandlossningssjukdomar.

Behandlingen, som utförs av både tandläkare och tandhygienist, utgörs av professionell tandrengöring, fluorbehandling, avlägsnande av tandsten och missfärgningar samt instruktioner och tips kring din munhygien. Den egna, dagliga tandvården är grunden och ett absolut måste för att uppnå och bibehålla en frisk munhälsa.

Förebyggande tandvård

Förebyggande tandvård är grunden till en god munhälsa. Genom regelbundna kontroller och förebyggande åtgärder kan vi förhindra framtida problem och främja din munhälsa. Detta kan exempelvis innefatta årliga undersökningar hos tandläkare och besök hos tandhygienist.
Tandläkare Hagstam   |   Gustav Adolfs Torg 45 - Malmö   |    040-23 51 90    |    info@tandlakarehagstam.se