TANDLÄKARE HAGSTAM

Professionell behandling i hjärtat av Malmö

Kontakta oss: 040 - 23 51 90

Tandvårdsbidrag

Alla som bor i Sverige har rätt till ett tandvårdsstöd från och med det år man fyller 22. För dig som är yngre än så är tandvården helt gratis.

Tandvårdsstödet har två delar

Dels ett tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, dels ett högkostnadsskydd. Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka utan avdraget görs automatiskt från din faktura.
 

Hur stort är tandvårdsbidraget?

Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är.

- Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
- Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 150 kronor per år.
- Från och med det år du fyller 65 är bidraget 300 kronor per år.

Man kan ”spara” sitt bidrag i upp till två år, vilket innebär att du då alltså kan få dubbelt avdrag vid ditt nästa tandvårdsbesök.
Läs gärna mer om Försäkringskassans tandvårdsbidrag - KLICKA HÄR

Källa: Försäkringskassan
Tandläkare Hagstam   |   Gustav Adolfs Torg 45 - Malmö   |    040-23 51 90    |    info@tandlakarehagstam.se